Nyt fra bestyrelsen

Kære medlem

Vores nuværende bestyrelse ser således ud.

Formand: Allan Maindal
Næstformand: Thomas Jørgensen
Kasserer: Lone Schrøder
Sekretær: Helle Brieghel-Müller (Formand for Aktivitetsudvalget)
Medlem: Pia Pallesen (Aktivitetsudvalget og Trænerudvalgskontakt)
Medlem: Iben Dam Nielsen (Konkurrenceudvalg)
Medlem: Robert Abrahamsen (Aktivitetsudvalget)
Medlem Janne Steen (Formand for Kantine- og Husudvalg, Aktivitetsudvalget)
(og Kim Stokholm i Husudvalget – uden for bestyrelsen)
Suppleant: Linette Panduro
Suppleant: Tina Nielsen
Hjemmesideudvalg: Line Larsen (uden for bestyrelsen)

 

Kontingent

Julen nærmer sig med hastige skridt, og det samme gælder indbetaling af kontingent og træningsgebyr for det nye år.

Se medsendte oversigt for, hvad du skal betale. Hvis du har spørgsmål til betalingen, beder vi dig rette henvendelse til din træner eller til bestyrelsen på e-mail: dchnivaa@gmail.com

Husk: Kontingentet skal være indbetalt senest den 31. december 2018. Find satser her

Kontingentet bedes indbetalt på følgende konto i Danske Bank: 9570 11621953

Med tydelig angivelse af hundeførerens navn, adresse, postnr., by, holdtype, samt hvis hundeføreren er under 25 år.

Du og din familie ønskes en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår!

 

Mange hilsner

Bestyrelsen

DCH-Nivå