Bestyrelsen

Bestyrelsen i DcH Nivå er valgt ind af DcH Nivås medlemmer på den ordinære generalforsamling, som afholdes én gang årligt.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, hvor suppleanter vælges for en periode af 1 år.

Vi afholder bestyrelsesmøder ca. 7 gange om året – efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen, dvs. at vi uddelegerer områder som vi skal tage os af i løbet af året. Alt arbejde i bestyrelsen, udvalg og trænere i DcH er frivilligt arbejde.

Medlemmer af bestyrelsen anno 2019

Allan Maindal
IGP figurant

Formand

Lone Schrøder
Træner

Kasserer

Helle Brieghel-Müller
Træner

Sekretær

Aktivitetsudvalg

Pia Pallesen
Træner

Bestyrelsesmedlem

Aktivitetsudvalg
Trænerudvalg

Thomas Jørgensen
IGP figurant

Bestyrelsesmedlem

Iben Dam Nielsen
Instruktør

Bestyrelsesmedlem

Konkurrenceudvalg
Hjemmesideudvalg

Janne Steen
Træner

Bestyrelsesmedlem

Aktivitetsudvalg
Kantineudvalg,
Husudvalg

Robert Abrahamsen
Træner

Bestyrelsesmedlem

Aktivitetsudvalg

Tina Nielsen
Kredsinstruktør

Suppleant

Linette Panduro
Træner

Suppleant 

Udenfor bestyrelsen

Kristine Rye Svendsen, Webmaster