Om DCH Nivå

DcH Nivå er en lokal afdeling af den landsdækkende organisation Danmarks civile Hundeførerforening for træning af hunde. Som medlem af DcH Nivå bliver du automatisk medlem af landsforeningen. Landsforeningen udgiver DcH Bladet 6 gange årligt. Deres hjemmeside er: http://www.dch-danmark.dk/

Hvor de fleste andre hundeklubber er begrænset til ganske bestemte racer, er DcH åben for alle hunde, med eller uden stambog. Denne mangfoldighed gør DcH til et spændende sted at træne sin hund.

DcH består af mere end 130 lokalforeninger over hele Danmark, med i alt ca 15.000 medlemmer på landsplan. DcH Nivå har ca. 150 medlemmer, vi har såvel træningsplads som klubhus på Møllevej. Her foregår træningen i hold, opdelt i de forskellige klasser og discipliner. Der trænes efter landsforeningens konkurrences program i klasserne : C-klassen, B-klassen, A-klassen, IPO og Agility.

Om klubben

Klubben deler arealer med Spejderne og Bue foreningen, det er derfor vigtigt, at vi alle viser hensyn. Vi har brugsret til arealet foran klubhuset samt den gamle plads bagved folden. Når buerne ikke benytter arealet bagved klubhuset, må dette også benyttes til hundetræning. Når buerne benytter arealet, sætter de store gule skilte op med ”ingen adgang” Det er vigtigt at overholde disse skilte, da der skydes med bue og pil – derfor ingen adgang på arealet når skiltene er oppe.

Parkering: Parkering foran klubhuset er tilladt i de dertil indtegnede båse – det er ikke tilladt at parkere langs hegnet eller på græsset. Er parkeringspladsen fyldt, er der gode parkeringspladser langs vejen. Der må IKKE parkeres på det to ikke afmærkede pladser (den første og sidste), da der skal være mulighed for passage med køretøjer.

Rygning: Der er rygning forbudt i alle lokaler. Rygning foregår udenfor. – Husk at smide dine skodder ud i skraldespandene. Smid dem ikke på jorden, da der er mange hvalpe der bliver fristet.

Forplejning: Der er gratis kaffe og te i klubhuset. Øl & vand kan købes i klubhuset. Husk at rydde op efter dig selv.

Klubhus: Hunde må ikke opholde sig i klubhuset, andet end efter aftale med træneren, – Vi skal selv gøre rent.

Alkohol politik: Da vi i klubben ikke mener at alkohol og hundetræning hænger sammen, har vi besluttet, at indtagelse af alkohol frabedes så længe der trænes eller arbejdes med hund på klubbens arealer. Efter træning er alle selvfølgelig velkommen til at nyde en øl.

Marken på den anden side af vejen er ikke vores, og må ikke benyttes, ej heller til hundeluftning.

Aktiviteter

Klubben holder jævnligt aktiviteter og foredrag for klubbens medlemmer. Kommende aktiviteter annonceres på hjemmesiden, på vores Facebook side og ved opslag i klubhuset. Betaling til arrangementer skal ske til din træner ved tilmelding.

 

På gensyn på Møllevejsanlægget

Mvh
Bestyrelsen