Kontingent

Kontingentet dækker medlemskab og træning for perioden 1. januar – 31. december 2018 
Husk: Kontingent og træningsgebyr skal være indbetalt senest den 31. december 2017!

Kontingentet og træningsgebyr bedes indbetalt på følgende konto i Danske Bank:
Registreringsnummer: 9570, Kontonummer 1162 1953
Husk at påføre medlemsnummer (el. navn) samt HOLD-type ved indbetaling. Samt hvis hundeføreren er under 25 år.

Følgende bedes noteret:

  • Træner man med mere end 1 hund, skal man betale fuld træningsgebyr for nummer 2 hund, men ikke grundkontingent.
  • Træner man med 1 hund, men på mere end 1 hold, skal man betale fuld træningsgebyr for nummer 2 hold, men ikke grundkontingent.
  • Træner 2 medlemmer med 1 hund men på hvert sit hold, skal man betale fuld træningsgebyr og grundkontingent for begge hundeførere.
  • Grundkontingent til DCH lands- og kredsforening er pr. hundefører kr. 425,00.

Træningsgebyr for 2017

 

Holdtype: Nye Medlemmer

Start januar

Start august

Kursushold 1 og 2 (inkl. kontingent) Kr. 1.200,- Kr. 1.200,-
Fortsætter (efter K1 og K2 i forår – for resten af året på C-hold)    Kr. 475,-

Holdtype: Allerede medlemmer

   
C/B/A/E - hold og IPO Kr. 975,- Kr. 475,-
  Agility start april Agility start august
Agility Kr. 675,- Kr. 400,-

 

Yderligere kontingentsatser

 

Selvtrænende medlemmer: Hundeførere som ikke går på et af ovenstående hold, men udfører aktiv hundetræning. Hvis man er konkurrenceaktiv skal trænerudvalget godkende, inden der meldes til en konkurrence. Her er man pokalberettiget jvnf. DcH –Nivå regler. 600,-/ år
Passive medlemmer: Medlemmer som ikke går på et af ovenstående hold, ikke træner hund og ikke er konkurrenceaktiv. 500,-/år
Trænere, bestyrelse,- og udvalgsmedlemmer: Medlemmer som er aktive i klubarbejdet og som sikrer at klubben fungerer. Hvis man er konkurrenceaktiv skal trænerudvalget godkende, inden der meldes til en konkurrence. Her er man pokalberettiget jvnf. DcH –Nivå regler. 425,-/år
Gæstetræning Hundeførere, som kommer for at modtag træning en gang imellem. Gæstetræning skal altid godkendes af bestyrelsen. Hundeførere skal altid meldes ind i DcH Nivå samt betale grundkontingent til Lands og Kreds.  35,-/gang 

Har du spørgsmål beder vi dig rette dem til din træner eller til bestyrelsen på mail:  dchnivaa@gmail.com