Generalforsamling 2018

 • Posted on: 10 January 2018
 • By: Line Hansen

Kære medlem

 

Hermed indkaldelse til den årlige

Generalforsamling onsdag den 24. januar 2018 kl. 19.00

Sted: DcH’s lokaler, Møllevej 14, 2990 Nivå

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag fra medlemmerne *
 4. Forslag fra bestyrelsen *
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 7. Budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af 2 revisorer
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter
 13. Evt.

* vil være at finde i klubben senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Ad pkt. 9 - Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 • Ditte Ruud modtager ikke genvalg
 • Lillian Fischer modtager ikke genvalg
 • Iben Dam Nielsen modtager genvalg
 • Tine Faurby er ikke på valg, men ønsker at træde ud af bestyrelsen

Ad pkt. 10 – Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 • Pia Pallesen er på valg og ønsker at stille op til bestyrelsen
 • Janne Steen modtager genvalg

Ad pkt. 11 – Valg af 2 revisorer

 • Mai-Britt Maindal modtager genvalg

Ad pkt. 12 – Valg af 2 revisorsuppleanter

 • Kim Stockholm modtager genvalg

 

Vel mødt til generalforsamlingen - vi håber at se rigtig mange medlemmer!