Praktisk information

Om træning

I sommerhalvåret fra april til september trænes på hovedsageligt på hverdagsaftner og i vinterhalvåret fra oktober til marts trænes hovedsageligt i weekender. Der trænes hele året på nær i juli og december. Vi træner i alt slags vejr, husk derfor beklædning i forhold til vejret.

For agilitys vedkommende, er sæsonen fra april til oktober.

Vi er mange bruger af klubben og for ikke at skabe uro på holdene, vil vi godt henstille til at følgende overholdes:

* Det forventes at hundefører møder til tiden, og bliver, til træningen er færdig for hele holdet.

* Grundet forsikringsforhold er det kun den person, der er medlem, som kan træne hunden. Der kan godt være flere medlemmer tilmeldt til en hund.

* Meld AFBUD til din træner, hvis du er forhindret i at deltage. Helst dagen før. Det er kun ved afbud, man kan forvente besked ved ændringer i træningsplanen. Udebliver man uden afbud 5 gange i træk, er man afskrevet af holdet, og pladsen vil blive tilbudt en anden. Vi ser dog helst, at hundeføreren selv kommer og siger fra, når tiden eller lysten ikke længere er til det.

* Familien er altid velkommen, til at komme og se på når der trænes, dog skal de blive på sidelinjen for ikke, at forstyrre ens egen hund og naboens.

* Ingen løse hunde, andet end under trænerens anvisning – Andre hundeførere træner også på hold, og vil ikke forstyrres, af løse hunde.

* Gå aldrig hen til hunde, der stå bundet af. Det er muligt at din ikke gør noget, men en afbundet hund, kan føle sig truet, da den ikke kan komme væk.

* Giv aldrig andre hunde godbidder, uden at havde spurgt ejeren først.

God praksis ved træning

* Mød helst op 10 min. før træningen starter, så både du og hunden, kan nå at falde til ro

* Mød op med en frisk hund, som ikke har brugt energi på at lege med andre hunde i en halv time inden træning

* Hunden skal være luftet inden træning. Skulle uheldet være ude, samles der op her ligesom alle andre steder

* Hunden må gerne være sulten når den kommer, det fremmer lysten til træningen. Husk du skal hamle op med andre hunde

* Husk ikke at overdrive træningen, træn hellere flere gange af 5-10 min, end 2 timer en gang om ugen

* Tæver i løbetid er velkommen til træning. Du bedes dog informere holdet inden start, om at din hund er i løbetid, så har ejere med hanhunde en chance for at tage deres forholdsregler

Sygdomme

Hunde som bærer smitsomme sygdomme må ikke deltage i træningen. Såfremt din hund er så uheldig at have påført sig en smitsom sygdom, bedes du meddele dette til din træner, så alle i klubben har mulighed for at tage deres forholdsregler. Det er altid fornuftigt at blive hjemme hvis du har mistanke om at din hund har en smitsom sygdom fx kennelhoste.

Træning på eksterne arealer

Vi har lejet os til nogle sporarealer. Hvilke arealer vi må benytte, kan du få oplyst af din træner.

Træning kan også foregå i skove eller på offentlige pladser, hvor man færdes efter trænerens anvisning.

Kontingent

For medlemmer opkræves kontingent en gang årligt, dette skal være betalt senest 31. december. Kontingentet skal være indbetalt inden tidsfristen, ellers vil medlemmet blive udmeldt af klubben. Årets kontingent offentliggøres på hjemmesiden og via mail efter generalforsamlingen, som typisk afholdes ultimo November. Vi gør opmærksom på, at der ikke udsendes girokort!

Husk altid tydelig angivelse af hundeførerens navn og medlemsnummer på betaling.

Ved udmeldelse af klubben inden årets udløb, tilbagebetales der ikke kontingent.

Forsikring & vaccination

Alle hunde der træner i DcH Nivå skal være vaccineret og have en lovpligtig ansvarsforsikring.

Hunden skal være vaccineret mod hundesyge og smitsom leverbetændelse. Vaccinationen må ikke være mere end 3 år gammel.

DcH har tegnet en fælles udvidet ansvarsforsikring for alle medlemmer, så det er ikke nødvendigt med en udvidet ansvarsforsikring. Den dækker i alle DcH relaterede aktiviteter. Netop af hensyn til ansvarsforsikringen er det vigtigt, at hundeføreren også er den som er registreret som hundefører af den pågældende hund ved betaling af kontingent!

Bevis for vaccination og almindelig ansvarsforsikring skal medbringes til årets første træning.

Betaling

Kontingent og træningsgebyr bedes betalt via netbank.

Alle andre betalinger bedes betalt via Mobilepay (klubbens nr “78476”) fx udstyr, foder, konkurrencegebyrer og egenbetaling ved foredrag og kurser.