Hvalpetræning (K1)

 

Generelt om begynder, -og fortsætterhold

Dette kursushold er for begyndere. Nye hold startes 3 gange om året; januar, april og august. Tilmelding. Kursusholdene forløber over 10 lektioner af ca. 1¼ times varighed, inklusiv pause.

På kursusholdene er der mange ting, der skal gennemgås på kort tid, og det forventes at du påregner tid til at træne hjemme. Priser

Hvordan træner vi? Vi træner på alle hold med klikker som forstærkende belønning. Der trænes på DcH’s arealer på Møllevej 14. Når der trænes spor, rundering og feltsøg, kan træningen foregå på klubbens sporarealer eller i skoven, der vil derfor være behov for kørsel til nogle af træningssessionerne. Selvom det er holdtræning, instrueres der meget individuelt, hvor hver hundefører trænes i det moment de træningsmæssigt er nået til.

Du kan læse mere i denne folder: 

 

Begynderhold

Adgangskrav: For hunde der ikke har modtaget træning tidligere eller har meget lidt erfaring. Målsætning: På Begynderholdet instrueres i teknikker til hvordan du får en omgængelig og lydig hund, der kan begå sig i samfundet og indlære nogle af de mest gængse lydighedsøvelser. I hver lektion vil der, ud over praktisk træning, forekomme teori/snak om det at træne og opdrage hund. På Begynderholdet vil du arbejde med den grundlæggende kontakt mellem hund og fører, da dette er absolut en forudsætning for det videre arbejde.

Følgende øvelser vil indgå på kurset:

ØvelseBeskrivelse
Kontaktøvelselær hunden at have fokus på dig som hundefører
Indkaldlær hunden at komme når der bliver kaldt
Nej øvelseafbryd hunden i en uønsket adfærd
Binde aflær hunden at være bundet af, f.eks. når du skal ud og handle
Gå pæntundgå en hund der trækker i linen
Blivlær hunden at vente, f.eks. når den skal ud af døren
Sportræningaktivér din hund ud fra dens naturlige egenskaber
Genstandsglædelær hunden at hente, samle op og aflevere genstande f.eks. legetøjsbamser eller bolde
Byturvigtigheden af at hunden bliver socialiseret i miljøet
Aktiveringsøvelseraktivér din hund på forskellige sjove måder
Sitintroduktion til at lære hunden at sidde på kommando
Dækintroduktion til at lære hunden at dække på kommando
Opstart lineføringhunden skal holde kontakten under gang

Ønsker man at fortsætte træningen efter endt kursushold 1, skal man tilmelde sig kursushold 2 hos sin træner, inden endt kursus.

Fortsætterhold

Adgangskrav: Kursus hold 1 eller et tilsvarende hold. Målsætningen: På Fortsætterholdet er, at blive mere fortrolig med allerede indlærte lydighedsøvelser, udvide kendte øvelser samt indlære nye øvelser i henhold til DcH’s lydighedsprogram.

Følgende øvelser vil indgå på kurset:

ØvelseBeskrivelse
Sithunden skal blive siddende når fører går væk fra den
Dækhunden skal blive liggende når fører går væk fra den
Indkald/herhunden skal ubetinget komme ved indkald og øvelsen afsluttes med at hunden sidder korrekt foran fører
Sporfastholde hund og fører i denne øvelse
Feltsøgvise interesse for at søge og opsamling af genstande, for til sidst at aflevere til hundeføreren
Lineføringhunden skal kunne lave vendinger og opstandsninger med fuld kontakt
Stålær hunden at stå på kommando og blive stående, når fører går væk
Apporthunden skal kunne hente apport/dummy, sidde med apporten (uden tyggeri) foran føreren og slippe på kommando
RepetitionRepetition og videreudvikling af øvelser fra Begynderholdet

Efter endt Fortsætterhold er man kvalificeret til at deltage på et C-lydighedshold, hvis man ønsker at fortsætte med at aktivere sin hund. Tilmelding skal ske hos træneren inden endt kursus.