IGP

(tidligere IPO)

Retningslinier for IGP i DcH Nivå

I DcH Nivå arbejdes der med det internationale brugsprøveprogram IGP og følger de retningslinier der er givet fra FCI og Dansk Kennel Klub.

De officielle brugsprøveprogrammer er benævnt IGP1, IGP2 og IGP3. Herudover en IGPV (begynderklasse)

Prøverne indeholder 3 elementer:

• Grp. A = Spor

• Grp. B = Lydighed

• Grp. C = Forsvarsarbejde

Sværhedsgraden øges i de enkelte klasser.

I Danmark er det herudover muligt at stille i en lang række prøver. Dette giver hundefører mulighed for at stille til prøver på mange forskellige niveauer i både spor og lydighed samt beskyttelsesarbejde. For nærmere information om de enkelte prøver henvises til det officielle brugsprøveprogram udarbejdet af DKK, hvoraf også fremgår at kun FCI godkendte racer kan stille og dermed deltage i træningen.

Hvem kan træne IGP?

IGP kræver som udgangspunkt en fremragende lydighed og stiller ligeledes store krav til, at der mellem hund og fører er et optimalt samarbejde. Der er ikke optagelseskrav som sådan, men det er et krav for at gå på IGP holdet, at man ønsker at arbejde mod en prøve og at man har tid og lyst i hverdagen til at træne sin hund i alle 3 discipliner.

IGP er ikke kun C-arbejde (forsvarsarbejde) og det er nødvendigt som hundefører på holdet at man engagerer sig i både at træne spor, lydighed og C-arbejde. Man kan altså ikke optage en plads på holdet fordi man kun vil træne C-arbejde eller C-arbejde og lydighed.

Der bliver derfor stillet krav til hundeførerne på holdet om, at der trænes i alle 3 discipliner. Ikke alene fordi det er grundlaget for at kunne stille til en prøve, men også fordi det motiverer trænerne at vide at deres tid ikke bliver spildt.

Udover at der stilles krav til hundeføreren stilles der også krav til hunden. IGP kræver meget af den enkelte hund, og visse individer er ikke stærke nok mentalt, eller deres medfødte drifter er ikke høje nok til at kunne arbejde i denne type sport.

Trænerne på holdet er selv hundeførere og deltager selv aktivt i konkurrencer og mesterskaber. Trænerne foretager løbende vurderinger af hundeførere såvel som hunde. Der kan således opstå situationer hvor en hundefører kan få af vide, at hunden eller føreren ikke egner sig til den type sport.

Hvornår trænes der IGP?

Træningsdagene planlægges som udgangspunkt efter aftale med de deltagende på IGP-holdet. Træningsdagene aftales for hver sæson i forhold til de øvrige lydighedshold og under hensyntagen til alle holds behov for anvendelse af træningspladsen. I forbindelse med træning hvor der øves skud samt træning af gruppe C tages hensyn til øvrige hold på pladsen. Træningen foregår på pladsen på Møllevej samt på sporarealer.

Hvordan trænes IGP?

Træning af gruppe B og C foregår på pladsen på Møllevej. Gruppe C (forsvarsarbejde) trænes kun under vejledning og instruktion af den ansvarlige træner/figurant eller af figuranter udpeget af den ansvarlige træner/figurant. Al arbejde med hund følger de sidste nye principper om indlæring, og i øvrigt trænes der efter de gældende bestemmelser og vedtægter i DcH. Antallet af deltagere på IGP-holdet besluttes af de enkelte trænere/figuranter