Priser & kontingent

Kontingentet dækker medlemskab og træning for perioden 1. januar – 31. december 2019 

Husk: Kontingent skal være indbetalt senest den 31. december 2018!

Kontingentet bedes indbetalt på følgende konto i Danske Bank:
Registreringsnummer: 9570, Kontonummer 1162 1953
Med tydelig angivelse af hundeførerens navn, holdtype, samt hvis hundeføreren er under 25 år.

Kontingentsatser for 2019

Holdtyper:Træningsgebyr inkl. obligatorisk kontingent til landsforeningen og kredsen
Begynderhold/K1 (nye medlemmer):Kr. 1200,- /10 lektioner
Øvet hold/K2 (medlemmer, der har gået på K1):Kr. 1000,-/10 lektioner
Medlemmer, der ønsker at fortsætte
træning på lydighed/agility efter K2:
Kr. 500,- hvis man afslutter K2 inden sommerferien

Kr. 200,- hvis man afslutter K2 om efteråret
Medlemmer, som træner lydighed/IPO:Kr. 1400,-/årligt
Medlemmer, som træner agility:Kr. 1200,-/årligt
Medlemmer, som går på 2 hold:
Lydighed+lydighed
Kr. 2375,-/årligt
Medlemmer, som går på lydighed/agilityKr. 2175,-/årligt
Særkontingent for trænere/aspiranter, bestyrelse og udvalg:Kr. 425,-/årligt
Trænere/aspiranter, udvalg og bestyrelse, der ikke går på hold:Kr. 0,-
(klubben betaler kontingentet)
Selvtrænende medlemmer:
(medlemmer, som ikke går på hold, men træner i klubben)
Kr. 600,-/årligt
Passive medlemmer (medlemmer, som ikke træner hund)Kr. 500,-/årligt
Gæstetræning tilbydes medlemmer af DcH…eller ikke-medlemmer, som har udvidet ansvarsforsikring.Kr. 35,- pr. gang
(+ kr. 425,-/årligt for medlemmer af DcH Nivå)

 

Har du spørgsmål beder vi dig rette dem til din træner eller til bestyrelsen på mail:  dchnivaa@gmail.com