Lidt praktisk information om træning og andre forhold i DcH Nivå 

Om træning

I sommerhalvåret (april til september) trænes på hovedsageligt på hverdagsaftner og i vinterhalvåret (oktober til marts) trænes hovedsageligt i weekender. Der trænes hele året på nær i juli og december. Vi træner i alt slags vejr, husk derfor beklædning i forhold til vejret.

 • For agilitys vedkommende er sæsonen fra april til oktober.
 • Vi er mange bruger af klubben og for ikke at skabe uro på holdene, vil vi godt henstille til at følgende overholdes:
 • Det forventes at hundefører møder til tiden, og bliver, til træningen er færdig for hele holdet.
 • Grundet forsikringsforhold er det kun den person, der er medlem, som kan træne hunden. Der kan godt være flere medlemmer tilmeldt til en hund.
 • Meld AFBUD til din træner, hvis du er forhindret i at deltage. Helst dagen før. Det er kun ved afbud, man kan forvente besked ved ændringer i træningsplanen. Udebliver man uden afbud 5 gange i træk, er man afskrevet af holdet, og pladsen vil blive tilbudt en anden. Vi ser dog helst, at hundeføreren selv kommer og siger fra, når tiden eller lysten ikke længere er til det.
 • Familien er altid velkommen, til at komme og se på når der trænes, dog skal de blive på sidelinjen for ikke, at forstyrre ens egen hund og naboens.
 • Ingen løse hunde, andet end under trænerens anvisning – Andre hundeførere træner også på hold, og vil ikke forstyrres, af løse hunde.
 • Gå aldrig hen til hunde, der stå bundet af. Det er muligt at din ikke gør noget, men en afbundet hund, kan føle sig truet, da den ikke kan komme væk.
 • Giv aldrig andre hunde godbidder, uden at havde spurgt ejeren først.

God praksis ved træning

 • Mød helst op 10 min. før træningen starter, så både du og hunden, kan nå at falde til ro.
 • Mød op med en frisk hund, som ikke har brugt energi på at lege med andre hunde i en halv time inden træning.
 • Hunden skal være luftet inden træning. Skulle uheldet være ude, samles der op her ligesom alle andre steder.
 • Hunden må gerne være sulten når den kommer, det fremmer lysten til træningen. Husk du skal hamle op med andre hunde.
 • Husk ikke at overdrive træningen, træn hellere flere gange af 5-10 min, end 2 timer en gang om ugen.
 • Tæver i løbetid er velkommen til træning. Du bedes dog informere holdet inden start, om at din hund er i løbetid, så har ejere med hanhunde en chance for at tage deres forholdsregler.

 

Sygdomme

Hunde som bærer smitsomme sygdomme må ikke deltage i træningen. Såfremt din hund er så uheldig at have påført sig en smitsom sygdom, bedes du meddele dette til din træner, så alle i klubben har mulighed for at tage deres forholdsregler. Det er altid fornuftigt at blive hjemme hvis du har mistanke om at din hund har en smitsom sygdom fx kennelhoste.


Træning på eksterne arealer

Vi har lejet os til nogle sporarealer. Hvilke arealer vi må benytte, kan du få oplyst af din træner.

Træning kan også foregå i skove eller på offentlige pladser, hvor man færdes efter trænerens anvisning.


Kontingent

For medlemmer opkræves kontingent en gang årligt. Vi gør opmærksom på, at kontingentet automatisk bliver trukket via klubmodul d. 1 januar for eksisterende medlemmer. Årets kontingent offentliggøres på hjemmesiden og via mail efter generalforsamlingen, som typisk afholdes ultimo november.

Ved udmeldelse af klubben inden årets udløb, tilbagebetales der ikke kontingent. Betaler man ikke sit kontingent vil man blive udmeldt af klubben.


Forsikring & vaccination

Alle hunde, der træner i DcH Nivå, skal være vaccineret og have en lovpligtig ansvarsforsikring.

Hunden skal være vaccineret mod hundesyge og smitsom leverbetændelse. Vaccinationen må ikke være mere end 3 år gammel.

DcH har tegnet en fælles udvidet ansvarsforsikring for alle medlemmer, så det er ikke nødvendigt med en udvidet ansvarsforsikring. Den dækker i alle DcH relaterede aktiviteter. Netop af hensyn til ansvarsforsikringen er det vigtigt, at hundeføreren også er den som er registreret, som hundefører af den pågældende hund ved betaling af kontingent!

Bevis for vaccination og almindelig ansvarsforsikring skal medbringes til årets første træning.


Muskelhunde

DcH Nivå har besluttet at følge DcH Landsforeningens retningslinjer for håndtering af muskelhunde, jf. nedenfor.

Uddrag af brev fra DcH Landsforeningen vedr. lokalforeningernes håndtering af muskelhunde:

DcH støtter helhjertet forbuddet mod ulovlig import af muskelhunde fra andre lande, herunder også de hunderacer der ved lov er forbudt her i landet.

DcH er, og skal fortsat være, hundeforeningen for alle, men lokalforeningerne skal ikke nødvendigvis tilgodese de få hundeejere på bekostning af de mange.

DcH støtter seriøse danske opdrættere, idet vi erkender at også ejere af muskelhunde har behov for grundlæggende opdragelse og dermed falder ind under DcH’s virke.

DcH’s lokalforeninger kan derfor afvise at optage muskelhunde på deres træningspladser for hvilke der ikke kan fremvises en DKK stambog.

Med mindre særlige gunstige forhold er til stede i lokalforeningen, for så vidt angår erfarne trænere og gode pladsforhold, kan lokalforeningerne også afvise at optage muskelhunde ældre end 15 uger. Dette begrundes med at seriøse hundeejere ville henvende sig så snart de har fået hvalpen ind i hjemmet, samt med en henvisning til at man som lokalforening er forpligtiget til at skabe trygge rammer for alle medlemmer.

Retningslinier ang. muskelhunde hos DcH Nivå

Hvalpe af muskelhunderacer, som ved henvendelse vedr. træning er yngre end 15 uger, optages på samme vilkår som alle andre hvalpe. DcH Nivå kan dog pålægge ejerne, at sådanne hvalpe konstant skal føres i line, og ikke kan deltage i eventuelle pauser hvor hvalpene er fri.

Er hvalpene over 15 uger ved henvendelse om træning forbeholder DCH Nivå sig ret til at afvise disse.

For blandingshunde – hvor en race der går under betegnelsen ”muskelhund” er iblandet – er ovenstående retningslinjer også gældende.

Pitbullterrier og blandinger heraf afvises!

DcH Nivå kan ikke på forhånd love ejere af muskelhunde-hvalpe mere end grundlæggende lydighedsdressur. Eksperter anbefaler at hunde over pubertetsalderen konstant føres i line, altså ingen øvelser hvor hundene er frie, dette alene gør det praktisk taget umuligt at gennemføre en konkurrence for disse racer.

Hunde af muskelhunderacer kan ikke deltage i IPO-træning ved DcH Nivå.

Nyheder

Sponsorer