Udvalg

Hos DcH Nivå har vi fem udvalg, som alle er medvirkende til at få foreningen til at fungere. I alle udvalg er der behov for både instruktører og hundeførere, så vi får en bred vifte af kompetencer. De forskellige udvalg og deres opgaver/medlemmer er beskrevet længere nede.
 Hvis du gerne vil blive medlem af et af udvalgene så send gerne en mail til: 
dchnivaa@gmail.com

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalgets medlemmer består af trænere og hundeførere. Der afholdes ca. 6 udvalgsmøder årligt. Aktivitetsudvalgsformanden refererer direkte til bestyrelsen. Aktivitetsudvalget har ansvaret for at planlægge, tilrettelægge og afholde medlemsaktiviteter, såsom årstidsbestemte og temarelaterede arrangementer og foredrag.

Opgaver: 

 • Planlægning og afholdelse af medlemsaktiviteter i klubben.
 • Videregive oplysninger om kommende aktiviteter til klubbens hjemmeside.
 • Udarbejde opslag til klubben, herunder tilmeldingslister til arrangementer.
 • Udarbejde liste til opslagstavlen med oplysninger om samtlige aktiviteter i klubben. 
 • I aktivitetsudvalget forekommer både praktiske og administrative opgaver og udfordringer 

Medlemmer

Pia Pallesen

Helle Briegel-Müller

Helle A. Fritzbøger

Jenina Raahauge

 

Instruktørudvalg


 Instruktørudvalgets medlemmer består af både trænere og instruktører. Der afholdes ca. 5 møder årligt. Et af udvalgets medlemmer sidder også i bestyrelsen, og er bindeled mellem bestyrelse og instruktørudvalg. I instruktørudvalget forekommer både praktiske og administrative opgaver og udfordringer. 
Instruktørudvalget er ansvarlig for, i samarbejde med den siddende bestyrelse, at udarbejde målsætninger for klubbens træning, herunder træningsprincipper gældende for agility, lydighed, IGP, hvalpe og indslusning. Herudover er instruktørudvalget bl.a. ansvarlig for intern uddannelse af instruktører og aspiranter.
 

Opgaver

 • Information mellem bestyrelse og instruktører. 
 • Planlægning og afholdelse af intern efteruddannelse for instruktører og aspiranter. 
 • Tilmelding af aspiranter til uddannelse. 
 • Koordinering og sammenlægning af hold. 
 • Administration af tilmelding. 
 • Afholdelse af c-intro og C/B forprøver i samarbejde med konkurrenceudvalget. 
 • Deltagelse i diverse klubarrangementer.
 Medlemmer:  
Iben Dam Nielsen (IU formand)
Stine Bergmann
Pia Pallesen


Hjemmesideudvalg

Hjemmesideudvalget står for kommunikation mellem bestyrelsen og klubbens medlemmer.

Opgaver:
 • Opdatering af hjemmesiden dchnivaa.dk
 • Opdatering af Facebooksiden 'DCH Nivå'. 

Medlemmer:
Lotte Andersen (Webmaster)
Iben Dam Nielsen (Facebook-ansvarlig) 


Konkurrenceudvalg

Konkurrenceudvalget kan bestå af både instruktører og hundeførere. Dog med et bestyrelsesmedlem som formand. Der bliver holdt et par møder op til konkurrencerne. Konkurrenceformanden refererer videre til bestyrelsen og instruktører.

Opgaver:

 • Konkurrenceudvalget skal stå for afholdelsen af interne lydighedskonkurrencer (kreds eller lokal). Dvs. sende indbydelser, finde hjælpere, dommere, sætte baner op dagen før m.m.
 • Beregne årets hunde i DcH Nivå for C, B, A,  agility, rally, hoopers, IFH, IGP, osv.
 • Hænge opslag op om oprykninger og andre lykønskninger op i klubben.
 • Bestille pokaler til alle konkurrencer.
 • I samarbejde med trænerudvalget at afholde c-intro og C/B forprøver.

Medlemmer:

Lotte Andersen (KU formand)

Kristine Rye Svendsen

Lisette Christiansen

 

Nyheder

Sponsorer